top of page

OLO? Wat is dat?

Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens overleg- en inspiratiemomenten.

Word kernlid!

De kerngroep van het OLO bestaat uit 10 organisaties, die samen het voorzitterschap delen. 8 van hen zijn structureel gesubsidieerd. 2 van de kernleden zijn niet structureel gesubsidieerd, en wisselen iedere 2 jaar, met als doel kennis door te geven, zorgen en onderwerpen van de brede groep binnen te brengen op een structureel niveau en transparant te zijn in de werkwijze. De voorbije 2 jaar waren dit Dans! Dichter! Dans! en Bibliotheek Kortrijk. In 2024 wordt een nieuwe selectieprocedure opgestart voor 2 nieuwe kernleden voor de periode 2025 - 2026. 
De kernleden van het OLO
  • Komen maandelijks samen voor een overleg
  • Volgen mandaten op voor het OLO (telkens een afgevaardigde voor de Boon, het Boekenoverleg, de VRT, en Boektopia voor telkens een periode van 2 jaar) 
  • Zijn afwisselend voorzitter op de grote overleggen (de gastorganisator wordt bij het volgende overleg de voorzitter) 
  • Stellen de agenda op van de overleggen (en blijven steeds waakzaam voor dingen die spelen in het literaire veld) 
  • Zetten actief in op een beleid tegen grensoverschrijdend gedrag, en werken aan een gedragscode binnen de organisatie en/of binnen een eventuele residentiewerking 
  • Onderschrijven het charter voor inclusie

Ben je als organisatie niet structureel gesubsidieerd, en zou je graag mee het voorzitterschap van het OLO invullen? Vul dan dit formulier in voor 31 augustus 2024. Daarna volgt er een stemmingsronde binnen het OLO.
bottom of page