top of page

OLO? Wat is dat?

Het Overleg Literaire Organisatoren (OLO) verenigt literaire organisaties en organisatoren in heel Vlaanderen: van grote instellingen tot individuele curatoren. Het OLO behartigt de belangen van deze spelers en brengt hen samen tijdens overleg- en inspiratiemomenten.