top of page

Wat is het OLO?

Het Overleg Literaire Organisatoren verbindt, versterkt en verenigt iedereen die literair organiseert.

Visie

Het OLO wordt 4 keer per jaar georganiseerd - tijdens deze vergaderingen komen literaire organisatoren uit alle hoeken van het literaire veld samen om het te hebben over wat er nodig is, wat er speelt, wat er gebeurt binnen Literair Vlaanderen.


Sinds begin 2023 kreeg het OLO een nieuwe invulling. Voordien werd er gewerkt met één voorzitter, en een vaste vergaderplek, maar werd er opgemerkt dat er binnen het overleg nood was aan meerstemmigheid en diversiteit.

Wat is een literaire organisator?

Organiseer je minstens eenmaal per jaar een literaire activiteit? Doe je dit zelfstandig en/of verbonden aan een instelling? Dan ben je een literaire organisator en kan je lid worden van het OLO!

Daarom wordt het voorzitterschap van het OLO ondertussen gedeeld tussen 10 organisaties, en reist het overleg tussen deze organisaties. Deze 10 organisaties zijn de kerngroep van het OLO. 8 van deze organisaties zijn door Literatuur Vlaanderen structureel gesubsidieerd. Deze acht organisaties zijn: VONK & Zonen, Passa Porta, Behoud de Begeerte, Poëziecentrum, PEN Vlaanderen, Grafixx, Stripgids, en Villa Verbeelding. Daarnaast wordt er elk jaar plaats geboden aan 2 niet door Literatuur Vlaanderen structureel gesubsidieerde organisatoren, met als doel kennis door te geven, zorgen en onderwerpen van deze brede groep binnen te brengen op een structureel niveau en transparant te zijn in de werkwijze. In 2023 zijn deze twee organisatoren Bibliotheek Kortrijk en Dans! Dichter! Dans! 

Het OLO is vertegenwoordigd in zowel het BoekenOverleg, de Boon-prijs, als bij de VRT. In Nederland is er trouwens een gelijkaardige organisatie, waar literaire organisatoren samenkomen: VLAM21.

Missie

Het OLO is een belangenorganisatie met als doel het verbinden, verenigen, en ondersteunen van literaire organisatoren. De grootste functie van het OLO is een organisatorische en communicatieve functie, met de overlegmomenten als belangrijkste project. De verslagen van deze momenten kan men op de archiefpagina terugvinden. Ook ondersteunt OLO bepaalde initiatieven die belangrijk zijn voor de gezondheid van de literaire sector, zoals bijvoorbeeld het onderzoek Ongelijk Maar Eerlijk. Verder zet het OLO ook in op netwerk en kennisdeling, en doet dit onder andere door organisatoren in de kijker te zetten, en onderling met elkaar in contact te brengen. 

Waarom lid worden?

Als literair organisator is het zeker een meerwaarde om lid te worden van het OLO. Indien je je inschrijft, krijg je namelijk

  • Vier keer per jaar een uitnodiging om aan te sluiten bij een overleg, en de kans om je stem te laten horen

  • Meerdere keren per jaar een nieuwsbrief toegestuurd met verslagen van voorbije overleggen en updates uit het literaire veld

  • De kans om andere literaire organisatoren te leren kennen

  • De mogelijkheid om mee te denken over het reilen en zeilen van de literaire sector

Wil je graag - helemaal gratis - aansluiten? Dat kan hier! We bekijken je aanvraag tijdens het volgende OLO, en laten je zo snel mogelijk iets weten.

Logo behoud de begeerte
Logo Passa Porta
Logo VONK & Zonen
Logo Poëziecentrum
Logo Grafixx
Logo Stripgids
Logo Dans! Dichter! Dans!
Logo PEN Vlaanderen
Logo Villa Verbeelding
Logo Bib Kortrijk
bottom of page